Nữ ứng viên ĐBQH do TƯ giới thiệu mới đạt 14,2%

17/03/2016
Đây là tỷ lệ được “chốt” sau lần hiệp thương thứ hai vừa diễn ra sáng nay, 17/3.

Sáng 17/3, Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQVN tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo Báo cáo tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tổng số ứng cử viên được phân bổ là 198 người, nhưng các cơ quan chỉ giới thiệu được 197 ứng cử viên. Trong số đó, nữ ứng cử viên chính thức được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ giới thiệu chỉ có 28/197 người, chiếm 14,2%.

Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, có 5 người đạt mức tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

Theo: PVH, http://phunuvietnam.vn/ (MH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video