Phấn đấu 100% cơ sở Hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt

19/08/2006
Thực hiện Chương trình công tác năm 2006, 6 tháng đầu năm Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức cho 3.627 cán bộ, hội viên đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ các cấp, Điều lệ Hội; chỉ đạo thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực đứng ra tín chấp cho hội viên vay phát triển sản xuất, tiêu biểu như duy trì hoạt động uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho 31.827 hội viên vay gần 130 tỷ đồng đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập. Cũng trong 6 tháng, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã quyên góp được trên 100 triệu đồng ủng hộ xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

6 tháng cuối năm Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu 100% cơ sở Hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt và 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Tươi Minh -Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video