Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho nữ lao động

05/08/2016
Chiều ngày 04/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, lịch sử phát triển của hai tổ chức luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hai tổ chức đều có chung một nhóm đối tượng để đại diện, chăm lo, bảo vệ và tập hợp là nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động (NCBCCVC, CNLĐ), tất cả vì mục tiêu nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng này.

Nêu rõ, hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai Chương trình phối hợp, thảo luận định hướng các hoạt động phối hợp trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn những nội dung bàn thảo tại hội nghị sẽ cung cấp thông tin quan trọng để Hội Phụ nữ nghiên cứu, tiếp thu khi đánh giá về phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua trong Văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ (CBCCVC, CNLĐ) giai đoạn 2012- 2017, hai tổ chức Hội LHPN Việt Nam và TLĐLĐ Việt Nam đã tuyên truyền, vận động nữ CBCCVC, CNLĐ tham gia đông đảo vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Công đoàn và Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa nhiệm vụ công tác Hội Phụ nữ địa phương về những vấn đề liên quan đến nữ CBCCVC, CNLĐ vào chương trình công tác công đoàn, công tác nữ công. Trong từng hoạt động đã xác định rõ nội dung, cách thức, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp…

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho nữ CNLĐ thông qua thực hiện các đề án của Chính phủ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ CNH- HĐH đất nước (343) và đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (704) ngày càng được quan tâm, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Qua đó nâng cao được nhận thức, nhất là ý thức về việc giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục con cho nữ CNLĐ. Thông qua phong trào, nữ CNLĐ trưởng thành hơn về mọi mặt, phát huy được trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt vai trò của người lao động, người vợ, người mẹ trong công tác và trong gia đình, xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn qua. Từ đó thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng những nội dung cụ thể, cần thiết trong giai đoạn tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Về chương trình phối hợp trong giai đoạn tới, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị ban soạn thảo nội dung của hai tổ chức tập trung tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng được chương trình phối hợp thật sự cụ thể, thực chất. Chương trình phối hợp cần xác định rõràng mục tiêu, nội dung, hình thức phối hợp, trách nhiệm cụ thể của mỗi tổ chức ở từng cấp. Hàng năm cần tiến hành kiểm tra, đánh giá lại các hoạt động đã triển khai và đề ra hoạt động cho năm tiếp theo.

Hai lãnh đạo tổ chức đều thống nhất quan điểm, mọi chương trình, hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức đều nhằm hướng tới mục đích cao nhất là chăm lo tốt nhất đời sống mọi mặt cho nữ CBCCVC, CNLĐ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng của chị em.

Dự kiến, trong tháng 9 tới, hai tổ chức sẽ tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video