Phụ nữ Gia Lai sau 3 năm tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

31/01/2010
Trong khí thế cả nước thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những phong trào, những chương trình cụ thể, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho hội viên, phụ nữ.

Từ “học tập”

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XI. Ngay sau khi có Kế hoạch số 36/KH-ĐCT ngày 19/4/2007 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010), Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch triển khai xuống Hội LHPN các cấp. Với quan điểm thực hiện Cuộc vận động là tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, gắn với triển khai thực hiện 2 phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”“Gia đình hội viên phụ nữ 3 không, 3 sạch”, trong 3 năm qua, Ban chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức học tập nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống cho cán bộ hội viên; hướng dẫn chị em “học tâp” và “làm theo” Bác bằng những việc làm phù hợp, thiêt thực…

Sau khi học tập, từng cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ không chỉ nhận thức được cuộc vận động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự cần thiết, không thể thiếu mà còn hiểu sâu sắc những đức tính tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,đó là sự cống hiến, hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân phong kiến; sự khoan dung, lòng nhân ái, vị tha hết mực; đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống giản dị, trong sáng…

Qua 3 năm thực hiện, các hình thức tổ chức học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp Hội đã thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao nhận thức, ý thức phấn đấu, rèn luyện; tạo sự chuyển biến về tinh thần và trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thần, tương ái của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Đến “làm theo”

Từ kết quả bước đầu, cán bộ, hội viên tiếp tục duy trì “học tập” và nỗ lực “làm theo” thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí và sửa đổi lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Cụ thể hóa  phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Trên tinh thần thực hành tiết kiệm, xây dựng mô hình thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng bằng những việc làm thiết thực; tiếp tục duy trì các phong trào, mô hình hiệu quả “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, xây dựng phát triển tổ phụ nữ tiết kiệm để giúp đỡ phụ nữ nghèo. Để việc “làm theo” có hiệu quả, các cấp Hội phát động mô hình Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” trong mỗi hội viên phụ nữ thành thói quen sinh hoạt hàng ngày giúp bản thân mình lúc khó khăn đột xuất và hội viên nghèo, khó khăn hơn ổn định cuộc sống. Qua đó đã nhân rộng mô hình ở khắp các cơ sở Hội, từ những việc làm tuy nhỏ, gần gũi trong cuộc sống đời thường nhưng có ích cho bản thân, gia đình, xã hội.

Làm theo tấm gương của Bác, các cấp Hội đã chỉ đạo thực hiện bằng những công việc cụ thể qua các mô hình, phong trào: Xây dựng kho thóc tình thương, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, xây dựng quỹ mái ấm tình thương,... Các đơn vị làm tốt phong trào này: TP. Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa, Chư Sê, Mang Yang,…Các cấp Hội đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ Gia Lai với Hũ gạo tiết kiệm của Bác”. Hiện nay 100% cơ sở Hội đã xây dựng được Hũ gạo tiết kiệm của Bác, đã vận động quyên góp được 45.681 kg gạo, 2.500kg lúa, 603 con heo đất với số tiền 730.219.000 đồng.

Đối với hội viên, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho chị em đăng ký tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện nước, lương thực thực phẩm… các mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến mà Hội phụ nữ các cấp đã và đang triển khai, nhân rộng là: Kho thóc tình thương, hũ gạo tình thương, nuôi bò tình thương, vườn tiêu tình thương, ruộng lúa tình thương, quỹ tình thương, CLB Nữ tình thương… Làm tốt công tác này điển hình các đơn vị: Chư Sê, Mang Yang, An Khê, Tp. Pleiku, Phú Thiện với các cá nhân điển hình như: chị Rơ Lan Tâm (Chư Sê), chị Kuen (Mang Yang), chị Khuất Thị Phương (An Khê), chị Cao Thị Thu Thúy (Tp. Pleiku)….

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Hội LHPN Việt Nam, Gia Lai là 1 trong 6 tỉnh của cả nước và Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chọn thị trấn Kon Dỡng và xã Hà Ra, huyện Mang Yang làm điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, cũng như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng cuộc vận động, tại huyện Mang Yang đã xây dựng mô hình “Kho thóc tình thương” để giúp đỡ cho những chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tại huyện đã xây dựng được 15 kho thóc. Với mô hình “Kho thóc tình thương”, chị em hội viên phụ nữ đã góp phần vào việc phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tình yêu thương con người – một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Bác, đã và đang lan tỏa, tạo nên sức sống mới trong cộng đồng các dân tộc ở Gia Lai.

Banăm qua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã xây dựng được 15 kho thóc tình thương với 33.610 kg thóc, 6.827 Hũ gạo tiết kiệm, 1.106 Con heo đất với 196.491.000 đồng, 05 Vườn tiêu tình thương, tiết kiệm được 2.900.088.000 đồng… giúp cho 7.984 hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ được 2.063 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Từ các hoạt động “làm theo” tấm gương của Bác, nhiều cơ sở Hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ, tương trợ chị em phụ nữ trong những lúc khó khăn. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp chị em thấy được ý nghĩa to lớn khi “làm theo” Bác. Nhờ đó Cuộc vận động ngày càng thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng.

Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, nhất là ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố hình thành nhiều mô hình tiết kiệm hơn nữa không chỉ để hưởng ứng cuộc vận động mà quan trọng là để xây dựng đời sống hội viên, phụ nữ ngày một tốt hơn.

Trần Thị Hường
Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video