Phụ nữ làm nghề nặng nhọc: Được nghỉ thai sản 5 tháng

05/01/2010
Ngoài đối tượng làm nghề và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được nghỉ thai sản 5 tháng.

Ngoài ra, lao động nữ làm việc từ đủ sáu tháng trở lên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con cũng được nghỉ thời gian trên.

Đây là một trong những nội dung bổ sung của thông tư 41 hướng dẫn, sửa đổi thông tư 03 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động - thương binh & xã hội ban hành.

Theo Tuổi Trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video