Phụ nữ Lâm Thao thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

01/08/2008
Sau 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hội LHPN các cấp huyện Lâm Thao đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 59 lớp tập huấn và 550 buổi truyền thông nâng cao kiến thức về mọi mặt cho cán bộ, hội viên, thu hút trên 15.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia học tập, trong đó có 250 chị được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hội thi kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có 110 thí sinh là nữ dự thi vòng cụm và cấp cơ sở, chiếm tỷ lệ 48,08% (so với tổng số thí sinh toàn huyện là 250 người), trong đó có 32 chị là cán bộ Hội phụ nữ. Cấp huyện có 15/17 thí sinh là nữ chiếm tỷ lệ 88,2%, trong đó có 2 cán bộ Hội là chị Nguyễn Thị Minh Huệ ủy viên BCHPN xã Tiên Kiên và chị Nguyễn Thị Lộc ủy viên BCHPN xã Sơn Dương.

Trong chỉ đạo, Hội LHPN các cấp từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên lồng ghép với các buổi sinh hoạt theo định kỳ hoặc chuyên đề của các chi, tổ Hội, CLB phụ nữ để tuyên truyền sâu rộng các nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động, gắn vớiviệc tuyên truyền các nội dung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đều gắn trách nhiệm cá nhân với lợi ích tập thể, cộng đồng, xây dựng tác phong quần chúng sâu sát cơ sở, gần gũi hội viên, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm của chị em, tham mưu với lãnh đạo các cấp để giải quyết kịp thời khó khăn nảy sinh từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở đều tích cực tham gia và làm tốt vai trò thành viên các ban chỉ đạo; hội đồng tư vấn; hội thẩm nhân dân; thành viên HĐND các cấp, các ban hòa giải tại cơ sở...

Thông qua hoạt động này chị em đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Tính từ thời điểm từ tháng 4-2007 đến nay Hội LHPN các cấp đã tiếp nhận 18 đơn thư, trong đó cấp huyện 3 đơn, cấp cơ sở 15 đơn; Đã hòa giải ngay tại cơ sở được 2 đơn, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 16 đơn, phối hợp hòa giải thành công 68 vụ việc từ cơ sở. Với mục tiêu 80% trở lên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tổ chức Hội giúp đỡ để xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở rà soát, nắm bắt cụ thể số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân tích rõ nguyên nhân nghèo để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ cho phù hợp, giao chỉ tiêu cho mỗi chi hội giúp được ít nhất một hộ nghèo có chuyển biến.

Qua phong trào giúp nhau có địa chỉ, giúp nhau trong đời sống sản xuất, năm 2007 đã có 1.888 hộ được giúp vơi 367 triệu đồng, 2.420 ngày công lao động, 49.591 kg lương thực, 2.451 con giống và 10.850 kg phân bón. Có 638 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tổ chức Hội giúp đỡ và đã có 257 hộ có chuyển biến rõ rệt. Hội đã phối hợp với trung tâm dạy nghề thuộc Sở LĐTB & XH và Hội LHPN tỉnh tổ chức 3 lớp dạy nghề miễn phí cho 113 người là hội viên và con em hội viên, phụ nữ tham gia học tập; chỉ đạo làm 2 mô hình trình diễn về phân bón NPK trên lúa mùa với 4,2 ha tại xã Kinh Kệ và xã Xuân Huy; tổ chức tiếp nhận 78 chiếc xe lăn từ tổ chức từ thiện của Mỹ để trao tặng cho 78 người khuyết tật về vận động, vận động hội viên mua 2.200 vé số ủng hộ quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ với trị giá 6,6 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả việc khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số các nguồn vốn do tổ chức Hội quản lý là 29.737 triệu đồng cho 4.904 hộ vay, có 2.640 hộ thuộc diện nghèo. Trong đó riêng nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH là 19.149 triệu đồng, giải quyết cho 3.259 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,12%.

Việc phát huy vai trò tích cực, chủ động của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được các cấp Hội từ huyện đến cơ sở quan tâm và tập trung chỉ đạo thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong chỉ đạo đã gắn việc triển khai thực hiện nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm, TNXH, HIV/AIDS; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc SKSS/KHHGĐ; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; Tổ chức tốt việc đăng ký thực hiện 4 chuẩn mực xây dựng gia đình “No ấm – bình đẳng – tiến bộ – hạnh phúc”...

Kết quả bình xét cuối năm, đã có 12.790/15.147 hộ gia đình đạt 4 chuẩn mực đạt tỷ lệ 84,4% so với số hộ đã đăng ký. Hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngoài việc duy trì hoạt động của các đội bóng chuyền nữ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo thành lập được 56 đội bóng chuyền hơi tại 14 đơn vị hội phụ nữ cơ sở. Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua hàng năm đến từng đơn vị hội cơ sở và chi, tổ hội trong toàn huyện, tạo nề nếp và không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị Hôi và chi, tổ Hội ngay từ đầu năm. Sau 1 năm thực hiện cuộc vận động đã tổ chức kết nạp thêm 1.274 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 17.513 người, đạt 79% so với tổng số phụ nữ trong độ tuổi, tăng 1,5% so với năm 2007. Số hộ gia đình có hội viên phụ nữ là 15.780/18.566, đạt 85%. Xây dựng mới thêm gần 188 triệu đồng tiền quỹ hội, nâng tổng số quỹ toàn huyện lên 598 triệu đồng. Giới thiệu được 48 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh các hoạt động trên, Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ý kiến với tổ chức đảng, với các cơ quan, đơn vị và với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, góp phần trong việc thực hiện xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, sau 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và đạo đức lối sống của mỗi người dân nói chung, với chị em phụ nữ nói riêng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó xây dựng ý thức thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người, để từng bước tự hoàn thiện bản thân thực hiện tôt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Theo Phú Thọ điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video