Phụ nữ Thanh Hóa: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

28/02/2009
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, linh hồn của cách mạng Việt Nam đã để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động là góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày một giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Xác định tầm quan trọng đó, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của Hội LHPN tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , xây dựng chương trình hành động và hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ, hội viên Hội LHPN Thanh Hóa đến 27 huyện, thị, thành Hội, và các đơn vị trực thuộc; Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung triển khai cuộc vận động cho toàn bộ Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, cán bộ chuyên trách tỉnh Hội; cung cấp các tài liệu Hỏi- Đáp trong sinh hoạt Hội hàng quý; tài liệu “Phụ nữ Việt Nam hãy làm theo lời Bác”, …đưa nội dung thực hiện cuộc vận động vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của các đơn vị để chấm điểm; có chỉ đạo sơ kết, đánh giáưu nhược điểm kịp thời. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh đã được các cấp Hội LHPN Thanh Hoá tổ chức triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Đến nay, 100% Hội phụ nữ các huyện, thị, thành Hội đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống cho cán bộ hội viên thực hiện. Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ về các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt tổ phụ nữ; sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hưởng ứng cuộc vận động với các chủ đề “ca ngợi Đảng, Bác”; thông qua các buổi tọa đàm ngày kỷ niệm 8-3, 20-10 hàng năm với các chủ đề chủ đề đa dạng phong phú về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyền thông trên hệ thống loa phát thanh, đặc biệt tập trung tuyên truyền gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua chuyên mục “Phụ nữ tỉnh Thanh” được phát sóng định kỳ trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thu hút hơn 339.193 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh được học tập. Các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với ban, ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hơn 3.000 chị tham gia, nhiều chị đã đạt giải cao tại các cuộc thi.

Không chỉ tổ chức tuyên truyền cho hội viên phụ nữ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện có hiệu quả việc làm theo lời Bác dạy thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: Triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình th­ương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, các ấp Hội trong tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân với 295 triệu đồng. Hội đã tổ chức trao số tiền này cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chị em ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất góp phần giảm nghèo. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng cũng được Hội quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là nhân rộng mô hình “ Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo” trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay đã có 234 xã, ph­ường, thị trấn thành lập được câu lạc bộ. Điển hình: Hội LHPN­ huyện Nông Cống đã phát động “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” đ­ược 200 triệu để hỗ trợ cho 32 CLB phụ nữ giảm nghèo trong huyện hoạt động. Ngoài ra, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, phong trào xây dựng “Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Xoá nhà tranh tre tạm bợ cho người nghèo”, giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ v­ươn lên làm giàu… tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tranh thủ các nguồn vốn quốc gia tạo việc làm, nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Tính đến tháng 12/2008 tổng số vốn hiện nay các cấp Hội đang tham gia quản lý là 1.855.471 triệu đồng cho 327.253 lư­ợt phụ nữ vay phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo. Hội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao KHKT cho phụ nữ, dạy nghề mới như tiểu thủ công nghiệp, thuê ren, mây tre đan, chiếu cói… để chị em có thêm việc làm phát triển kinh tế tăng thu nhập cho gia đình.

Nhiều đơn vị đã có sáng kiến trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Hội LHPN huyện Đông Sơn đã ra lời kêu gọi cán bộ hội viên thực hành tiết kiệm: mỗi ngày tiết kiệm 1000 đồng để xây dựng Quỹ h.ỗ trợ phụ nữ nghèo giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo. Hàng tháng, Hội phối hợp với Đài phát thanh truyền hình huyện đưa tin mỗi tuần hai lần với chủ đề “Vì cuộc sống và phát triển của phụ nữ”. Phát động 21/21 xã, thị trấn tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm trong mỗi gia đình hội viên. “Phong trào hũ gạo tình thương”, “ống tiết kiệm” cho phụ nữ nghèo của 11/11 xã, thị trấn của Hội LHPN huyện Lang Chánh đã quyên góp được 1.162 Kg gạo giúp 100 hộ gia đình nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn. “Hũ gạo tiết kiệm tình thương” cho phụ nữnghèo tại các phiên chợ của xã Xuân Lai huyện Thọ Xuân; Câu lạc bộ “Tiết kiệm chống lãng phí” của xã Cẩm Châu huyện Cẩm Thủy có 65 thành viên tham gia, một người mỗi ngày tiết kiệm 500 đồng, mỗi tháng tiết kiệm 15.000 đồng để góp lại cho hội viên nghèo vay phát triển kinh tế; “ống tiết kiệm” tại xã Cẩm Giang huyện Cẩm Thủy đã tiết kiệm được 25.266.000 đồng và đã đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo 2.040.000 đồng ...

Có thể nói qua 2 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại kết quả thiết thực. Qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ hội viên phụ nữ, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nguyễn Thị Quyết
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video