Phụ nữ thị xã Tuyên Quang thi đua phát triển sản xuất

28/07/2006
Trong nhiệm kỳ 2001 - 2006, Hội LHPN thị xã Tuyên Quang đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế.

Theo đó, Hội đã tín chấp và ký uỷ thác trên 33 tỷ đồng vốn cho 8.394 hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, thành lập 620 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm huy động tiết kiệm được trên 1,8 tỷ đồng giúp hơn 4.800 lượt chị em vay hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. xây dựng được 871 mô hình kinh tế. Thu nhập hội viên bình quân đạt 525.000 đồng /người/ tháng.


Nhiệm kỳ 2006 - 2011, Hội tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% phụ nữ nghèo được vay vốn từ nhóm tiết kiệm: thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp, áp dụng giống mới ký thuật mới tăng năng suất, sản lượng giá trị kinh tế cây trồng, vật nuôi học nghề và tham gia làm nghề thủ công nghiệp pơhấn đấu có 2.400 hộ hội viên làm cá nghề đan mây giang, chổi chít, sơn mài, chắp nứa và các nghề mới khác; duy trì và xây dựng mới 50 mô hình kinh tế có thu nhập từ 40 triệu đồng/năm trở lên, các cơ sở dạy nghề truyền thống và nghề thủ công nghiệp cho phụ nữ; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 755 sô hộ hội viên đạt mức khá giàu.

Trung tâm Thông tin -Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video