Phụ nữ Thiệu Hoá tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

31/01/2005
Để tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phụ nữ có vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) đã và đang khai thác tín chấp các nguốn vốn vay để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2004, Hội phụ nữ các cấp ytong huyện đẫ tín chấp với ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ngân hàng Chính sách xã hội vay 13 tỷ 215 triệu đồng giúp cho 7423 hội viên vay đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mở mang các ngành nghề dịch vụ; duy trì và phát triển các nguồn vốn quốc tế với tổng số vốn là 1 tỷ 473 triệu đồng cho 3069 hộ vay; vận động chị em phụ nữ gúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn như vay vàng, tiền mặt, ngày công lao động, con giống với tổng trị giá 91 triệu 218 ngàn đồng, giúp cho 878 phụ nữ nghèo làm chủ có vốn chăn nuôi sản xuất.

 

Thông qua tổ chức Hội, đặc biệt là phụ nữ nghèo, nhiều chị em phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo. Một tín hiệu vui là trong năm 2004, đã có 117 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ở Triệu Sơn đã thoát nghèo.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video