Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh

06/04/2020
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Phong trào thi đua “Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua khác của Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), TCKT đã đúc rút nhiều bài học quý, trong đó có hai kinh nghiệm cốt lõi, cần được nghiên cứu, nhân rộng.
Kiểm tra sản phẩm sau sản xuất ở Nhà máy Z133 (Tổng cục Kỹ thuật).

Chú trọng làm điểm xây dựng điển hình

Hội Phụ nữ (HPN) Kho KV2 (Cục Quân khí, TCKT) là một trong những tổ chức hội được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá có nhiều thế mạnh trong công tác hội và phong trào thi đua: Hội viên nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào của đơn vị cũng như tổ chức hội; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong tổ chức hoạt động phong trào. Trên cơ sở đó, năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Ban PNQĐ, Cục Chính trị (TCKT) lựa chọn HPN Kho KV2 xây dựng điểm HPN vững mạnh xuất sắc. Nói về vấn đề này, Thiếu tá QNCN Trần Thị Hương, Chủ tịch HPN Kho KV2 phân tích: “Trên cơ sở được lựa chọn làm điểm, các hoạt động phong trào thi đua của HPN hướng đến hai yếu tố: Bề rộng và chiều sâu. Theo đó, trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong từng hội viên, tổ phụ nữ; các hội viên tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động phong trào phụ nữ: Giao lưu, kết nghĩa, hoạt động thể thao, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình… Đến nay, nhiều mô hình hoạt động đã khẳng định được thế mạnh, như: Hoạt động của nhà kho 20-10; câu lạc bộ hát ru, hát dân ca; phát triển kinh tế gia đình…”.  

Đối với HPN Nhà máy Z133 (TCKT), quá trình triển khai hoạt động luôn gắn các phong trào thi đua của nhà máy với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng hội viên trên cương vị công tác. Với cách cụ thể hóa đó, đã góp phần tạo động lực, kích thích sự “thi đua” trong hội viên với hội viên, tổ phụ nữ với tổ phụ nữ... Kết quả, từ năm 2015 đến nay, HPN Nhà máy Z133 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, hai bằng khen của Tổng cục Chính trị (TCCT), 3 bằng khen của TCKT; nhiều hội viên phụ nữ được các cấp khen thưởng. Qua các hoạt động phong trào, xuất hiện nhiều hội viên nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao, được các cấp khen thưởng.

Không riêng HPN Kho KV2, HPN Nhà máy Z133, mà ở hầu hết tổ chức HPN ở các cơ quan, đơn vị, nhà máy thuộc TCKT đều thống nhất quan điểm rằng, trước yêu cầu mới, công tác hội và phong trào phụ nữ (CTH&PTPN) phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và các phong trào thi đua khác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong từng lĩnh vực thi đua và các khâu, các bước của quá trình thi đua. Các phong trào thi đua của phụ nữ gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao hơn; tạo những đột phá trong xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng đảng bộ TSVM. Qua thi đua, giai đoạn 2015-2019, phụ nữ TCKT đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân được các cấp tặng giấy khen; 152 tập thể và cá nhân được TCKT tặng bằng khen; 47 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của TCCT; 5 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 19 tập thể và 30 cá nhân được đề nghị tôn vinh, khen thưởng phụ nữ điển hình tiên tiến 5 năm cấp TCKT; 2 tập thể và 6 cá nhân được đề nghị tôn vinh khen thưởng cấp TCCT.

"Trên thực tế, hai tổ chức HPN được chọn xây dựng điểm HPN vững mạnh xuất sắc đều phát huy hiệu quả hoạt động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên phụ nữ vượt qua hoàn cảnh, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn tổng cục", Thiếu tá Trương Thị Thanh Liên, Trưởng ban Phụ nữ TCKT khẳng định.

Lãnh đạo sát sao, đồng hành thiết thực

Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy TCKT khẳng định: “Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TCKT yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với CTH&PTPN”. Các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các tổ chức phụ nữ nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của CTH&PTPN. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức HPN thực sự vững mạnh; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi của hội viên; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Kiểm tra quy trình bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư kỹ thuật ở Kho J112 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật).

Quán triệt quan điểm của Đảng ủy, chỉ huy TCKT, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác của đơn vị theo quý, năm. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống các chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc thù, nhiệm vụ và thực tế cơ sở từng cơ quan, đơn vị; được cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp cam kết thực hiện dứt điểm và đạt chất lượng. Nhiều mô hình, câu lạc bộ phù hợp, hiệu quả, sát thực, mang đậm tính đặc thù của phụ nữ TCKT đã triển khai, như: Mô hình “Phụ nữ 2 giỏi”; hoạt động nhà kho 20-10; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”; “Giỏi một nghề, biết nhiều nghề”; "Gia đình quân nhân kiểu mẫu"; "Một việc làm, hai ý nghĩa"; "Tổ, nhóm câu lạc bộ phụ nữ cam kết gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội"…

Quá trình triển khai, hoạt động phong trào phụ nữ TCKT được cấp ủy, chỉ huy quan tâm đúng mức, tạo nên “cú hích” giúp các hoạt động phát triển toàn diện, rộng khắp, có chiều sâu. Nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, vững chắc. Nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp về CTH&PTPN cũng nhờ đó được nâng lên rõ rệt.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả tốt. Cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ không tính lãi của Bộ Quốc phòng, Công đoàn Quốc phòng và các nguồn vốn khác. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho phụ nữ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ “Ngày vì người nghèo” với lãi suất ưu đãi; hoặc từ các nguồn vốn “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm không tính lãi”… Tính đến nay, hơn 3.500 lượt hội viên hoàn cảnh khó khăn được vay nguồn vốn hơn 8 tỷ đồng, giúp phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ vậy, tỷ lệ phụ nữ còn khó khăn giảm từ 3% xuống còn 0,3%; gia đình hội viên đạt chuẩn “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” là 98,5%.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, có thể khẳng định, cùng với yếu tố chọn “trúng” và “đúng” tập thể để xây dựng điểm vững mạnh xuất sắc, tạo động lực thi đua trong từng cá nhân, tổ chức HPN, thì yếu tố đặc biệt quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua của phụ nữ TCKT thời gian qua chính là vai trò tiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và người chỉ huy các cấp. 

Qua các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của phụ nữ TCKT, đã có 44 sáng kiến cải tiến do phụ nữ làm chủ được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ cùng 60 đề tài nghiên cứu khoa học, 52 công trình thi đua; làm lợi cho các cơ quan, đơn vị, nhà máy hàng tỷ đồng…

QĐND
QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video