Quà của ngày 8-3

10/03/2006
Cứ đến ngày 8-3, phụ nữ thường nhận được rất nhiều quà tặng. Điều đó thể hiện sự trân trọng của xã hội với phụ nữ. Trong thực tế, phụ nữ luôn được xem là vẻ đẹp của nhân loại. Vẻ đẹp ấy không chỉ thể hiện ở hình thể mà còn ở trí tuệ và đạo đức cao quý bên trong. Ở Việt Nam, trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, phụ nữ cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, từ khi Đảng ra đời, với truyền thống kiên cường bất khuất, trung hậu đảm đang, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng cũng như trong xây dựng đất nước.

Chiếm hơn 1/2 lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã có cơ hội và điều kiện tham gia, phát huy khả năng của mình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời vẫn hoàn thành trọng trách sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai của dân tộc.

Không ít phụ nữ giữ những cương vị chủ chốt, nhiều người trở thành những tấm gương trong lao động, sáng tạo, những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả... Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đáng nói nhất là sự phân biệt đối xử với phụ nữ vẫn ăn sâu trong ý thức của nhiều người nên thành tựu của sự nghiệp giải phóng phụ nữ vẫn chưa đạt kết quả trọn vẹn. “Bình đẳng giới” vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa chủ trương và hiện thực. Phụ nữ vẫn còn là nạn nhân của tệ nạn gia trưởng, độc đoán trong gia đình, của quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” trong xã hội.

Trong thời đại ngày nay, bên cạnh nỗ lực học tập để nâng cao trình độ và nhận thức, phụ nữ càng phải phát huy những đức tính quý báu từ bao đời nay của mình là lòng vị tha, nhân hậu, thủy chung, tảo tần, luôn hy sinh chăm lo cho gia đình và xã hội. Song, để phụ nữ phát huy hết vai trò, tiềm năng to lớn của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì bên cạnh sự chăm lo của Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đối với phụ nữ, xã hội cần thực sự vượt qua định kiến “trọng nam khinh nữ”.

Điều này không chỉ thể hiện bằng sự hô hào chung chung, bằng hoa, quà tặng hay lời chúc tụng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, mà đó là sự chân tình, là tấm lòng của đồng nghiệp nơi công sở, của người chồng, người cha, người anh trong gia đình. Chỉ có sự chân tình và tấm lòng cảm thông, chia sẻ mới có thể xóa đi những định kiến hẹp hòi để phụ nữ được đánh giá công bằng, giúp họ thực sự khẳng định mình và cống hiến nhiều hơn trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ giống nòi. Đó chính là món quà quý giá nhất cho phụ nữ trong ngày 8-3.

NHỊ ANH
SGGP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video