Quạ và đàn bồ câu

18/10/2004
Quạ ngồi trên cành cây nhìn xuống sân nhà thì thấy một đàn chim bồ câu trắng toát đang nhặt thóc

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, nó liền bôi trắng lông của mình rồi bay vào chuồng bồ câu. Đàn bồ câu thoạt tưởng quạ cũng là bồ câu như mọi con khác nên để cho nó vào chuồng. Nhưng quạ lại quên khuấy và vấn cất tiếng kêu theo lối của họ hàng nhà quạ. Thế là đàn bồ câu nhận ra kẻ giả mạo, xúm vào mổ quạ đuổi nó đi. Khi trở về vớibộ lông trắng toát thì quạ lại bị chính đồng loại của nó sợ hãi đuổi đi. Thật là tội nghiệp cho kẻ dối trá.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video