Quảng Ngãi: Phụ nữ miền núi Sơn Tây tích cực góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình

14/02/2022
Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực giúp hội viên xây dựng “gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ” góp phần giảm thiểu và tiến tới nói không với bạo lực gia đình.
Buổi sinh hoạt của mô hình “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc bảo vệ trẻ em” tại chi Hội Mang Hin, xã Sơn Long

Với phương châm phòng hơn chống, việc xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Tây đã được triển khai, nhân rộng mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình có mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” và “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại Gò Lã, xã Sơn Dung có 50 thành viên tham gia, sinh hoạt định kỳ hàng quý với nhiều nội dung phong phú như: Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình..., từng bước nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho người dân. Mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp gắn kết mối quan hệ gia đình cho các cặp vợ chồng có những bất hòa, rạn nứt trong hôn nhân, đẩy lùi những xung đột, BLGĐ, có nơi tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp. Các trường hợp xảy ra mâu thuẫn, xung đột ở gia đình đã được Ban Chủ nhiệm CLB kịp thời phát hiện, can thiệp và hòa giải thành công. Đến nay, tình trạng bạo lực gia đình tại thôn đã giảm rõ rệt, tình cảm gia đình, vợ chồng được gắn kết, bình đẳng hơn.

Bà Cao Thị Kim Én - Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Tây chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, CLB, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống BLGĐ, Luật Bảo vệ và Chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong quan hệ gia đình cho hội viên và người dân; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo phối hợp, lồng ghép các nội dung về phòng chống BLGĐ với các nội dung sinh hoạt, phong trào như, xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “5 không, 3 sạch”; “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm, Hội tổ chức đoàn công tác về thôn, xã giám sát về phòng, chống bạo lực gia đình; ph địa chỉ tin cậy ở cơ sở. Tùy theo thực tế của từng địa phương để có những kế hoạch, mô hình tuyên truyền khác nhau, đem “cái tình, cái lý” hóa giải những mâu thuẫn, xung đột, giảm thiểu bạo lực, hướng đến nói “không” với bạo lực gia đình”.

Mô hình “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc bảo vệ trẻ em” tại chi Hội Mang Hin, xã Sơn Long với  50 thành viên tham gia cũng là một trong những mô hình hiệu quả. Tham gia sinh hoạt, chị em được cung cấp kiến thức, kỹ năng làm mẹ, hiểu biết hơn về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ con cái. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc và phát triển trẻ thơ; các hoạt động đa dạng, phong phú tạo sức lan tỏa trong cộng đồng: sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; nói chuyện chuyên đề về “Phòng, chống xâm hại trẻ em” và một số vấn đề về “Tảo hôn” trong giai đoạn hiện nay.  

Để phát huy vai trò và nhân rộng mô hình phòng chống BLGĐ, Hội LHPN huyện Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng chống BLGĐ; chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi thành viên trong gia đình nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Phòng chống BLGĐ.

 

Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video