Quảng Trị: Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

25/05/2022
- Trung ương Hội tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho 100 cán bộ Hội và tuyên truyền viên nòng cốt
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phụ nữ cho 135 cán bộ Hội
Toàn cảnh hội trường lớp tập huấn

- Trung ương Hội tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho 100 cán bộ Hội và tuyên truyền viên nòng cốt

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 giữa Hội LHPN Việt Nam và Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá cho hơn 100 cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện, tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu và nắm rõ thông tin về các loại thuốc lá, tác hại của thuốc lá, đặc biệt là tác hại của hút thuốc lá thụ động đến phụ nữ và trẻ em cũng như mối quan hệ giữa hút thuốc lá và các nguy cơ mắc Covid-19; Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ sở, gắn với xây dựng “Gia đình có sức khoẻ - không khói thuốc”.

Qua đó giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở có thêm các kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, định hướng triển khai hoạt động hiệu quả và nhân rộng mô hình “Gia đình có sức khỏe – không khói thuốc” tại địa phương.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phụ nữ cho 135 cán bộ Hội

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022 cho hơn 135 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị, thành phố.

UV BCH TW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng tập trung vào nội dung hướng dẫn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, với các chuyên đề tổng quan về Nghị quyết và chuyên đề về Điều lệ và dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng Gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới BĐG; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Hướng dẫn cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, hội viên trong hệ thống Hội.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Đây là một trong những nội dung quan trọng được thực hiện ngay sau Đại hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở; Tập trung nhấn mạnh làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp hội và người đứng đầu các cấp Hội; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời đề nghị các cấp Hội triển khai cho 100% cán bộ hội viên phụ nữ được học tập quán triệt Nghị quyết và hoàn thành trong tháng 6/2022.

Huyền Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video