Quảng Trị: Tôn vinh 108 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

01/09/2017
Ngày 1-9, nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 108 mẹ có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Đến nay, ở tỉnh Quảng Trị có 2.550 bà mẹ được Nhà nước trao và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là các mẹ có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh cao cả của các mẹ đã xây đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông gấm vóc của dân tộc Việt Nam, xứng đáng với Tám chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng cho phụ nữ "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cùng nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", làm tốt công tác chăm sóc người có công, tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhanh chóng thoát nghèo; tạo điều kiện để các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có cuộc sống tinh thần vui vẻ, vật chất ổn định; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tại buổi lể, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, sống gương mẫu, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Đồng thời, kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn dân dành sự quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

nhandan.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video