Quốc hội bổ sung nội dung bình đẳng giới trong Nghị quyết về Nông thôn mới

28/07/2021
Tiếp tục chương trình làm việc ngày 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với 95,39% tổng số ĐBQH có mặt tán thành.
Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. Ảnh minh họa: KT

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình: 

Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới.

 

Một số mục tiêu cụ thể đến 2025 của chương trình:

Phấn đấu ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Phấn đấu ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Phấn đấu ít nhất 15 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới;

Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, khảo sát mức sống dân cư năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng gấp 1,7 lần so với năm 2015.

Với mục tiêu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 dự kiến đạt ít nhất 62,5 triệu đồng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp thì việc đặt ra mục tiêu nói trên là hợp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết: Có ý kiến đề nghị bổ sung mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình; nghiên cứu cụ thể hóa trong các tiêu chí về nông thôn mới để bảo đảm vai trò của phụ nữ trong tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung nội dung bình đẳng giới trong dự thảo Nghị quyết (phần về mục tiêu tổng quát). 

Đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, đề nghị Chính phủ nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp hơn trong thời gian tới.

Trong phiên làm việc sáng 28/7, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video