Quốc hội dành nguyên 1 ngày bàn thảo vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em

26/05/2020
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày mai, 27/5, Quốc hội dành cả 1 ngày để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sẽ được Quốc hội biểu quyết tại phiên Bế mạc kỳ họp.
Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại hội thảo "Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em" do Đoàn giám sát của Quốc hội phối hợp với Hội LHPNVN tổ chức tháng 1/2020 tại Hà Nội. Ảnh: Dương Hà

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9 đã được thông qua, ngày mai (27/5/2020), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Nội dung này được truyền  hình, phát thanh trực tiếp trên sóng truyền hình và đài tiếng nói quốc gia.

Liên quan tới nội dung này, theo chương trình kỳ họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em", tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 9 vào ngày 18/6/2020.

Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em vào ngày mai 27/5

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video