Quy định mới về bồi thường, tái định cư ở Hà Nội

09/10/2008
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 18/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội thay thế Quyết định của thành phố Hà Nội và Hà Tây (trước đây) khi Nhà nước thu hồi đất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày9-10-2008, đáng chú ý là trong đó vẫn có những quy định mang tính đặc thù ở các địa phương trước khi sáp nhập về Hà Nội. Các mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn được giữ ở mức cao nhất mà các chính sách cũ đã quy định. Cụ thể, đối với trường hợp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân còn được hỗ trợ (một lần duy nhất) bằng giao đất ở (có nơi gọi là đất dịch vụ) hoặc bán nhà chung cư hoặc bồi thường bằng tiền tương ứng với từng khu vực.

 

Theo quy định mới, diện tích giao đất ở đối với khu vực các huyện ngoại thành, TP Hà Đông, Sơn Tây là 50m2/hộ, thị trấn và các xã ven đô (ven các quận): 60m2, xã đồng bằng: 80m2; xã trung du: 120m2, xã miền núi: 160m2. Đối với các quận nội thành, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất được mua 1 căn hộ chung cư, diện tích không quá 80m2 (phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá quy định nhân hệ số bằng 1,2).

Theo Báo HNM điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video