Quỹ tình thương tổ chức hội thảo về kiểm tra giám sát và giảI quyết vấn đề chậm trả

23/08/2006
Trong khuôn khổ dự án hợp tác ba bên giữa Hội LHPN Việt Nam - Quỹ hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức - CARD (Philippin), tại Hà Nội từ 14 - 15/8/2006, Quỹ Tình thương đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát và giải quyết những vấn đề khó khăn về chậm trả

Tham dự hội nghị có 40 đại biểu, đại diện Ban Giám đốc, trưởng khu vực, trưởng chi nhánh, cán bộ Văn phòng TƯ Quỹ và hai chuyên gia của CARD.

 

Các các bộ của Quỹ TYM và chuyên gia của CARD đã chia sẻ kinh nghiệm của hai bên trong quy trình kiểm tra giám sát. Để việc kiểm tra giám sát đạt kết quả tốt, thu thập được những thông tin cần thiết, không lãng phí thời gian và đạt được những mục tiêu đề ra trong mỗi chuyến đi, CARD đã xây dựng một bộ công cụ chuẩn để kiểm tra giám sát hoạt động của chi nhánh và của các cụm.

 

Về vấn đề chậm trả, CARD có nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, các chiến lược cũng tập trung vào việc giải quyết theo hướng kiên trì thuyết phục khách hàng hoàn trả. Đối với những trường hợp chậm trả do dự án kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, CARD có chính sách dãn nợ. Đối với những trường hợp không thể thu hồi được vốn vay, CARD sẽ đưa ra Tòa.

 

Một trong những chiến lược giải quyết chậm trả của CARD là CARD tổ chức đối thoại giữa khách hàng với cán bộ của CARD, trong đó có sự tham dự của Ban lãnh đạo CARD. Mục đích các cuộc đối thoại này không chỉ là giúp khách hàng giải quyết vấn đề chậm trả, mà đây là diễn đàn để các khách hàng của CARD bày tỏ suy nghĩ của mình về việc hoàn trả, kinh doanh của gia đình và đóng góp ý kiến về dịch vụ của tổ chức và thái độ phục vụ và năng lực của cán bộ… .  

Hoài Thu - Quỹ Tình thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video