Quỹ về phụ nữ và kinh tế APEC hoạt động từ năm 2018

06/10/2017
Ngày 29/9, Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC, sự kiện chính thức quan trọng nhất của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp, khép lại chuỗi hoạt động Năm APEC 2017 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ban Tổ chức cho biết với sự đồng thuận và thống nhất cao của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nền kinh tế, Đối thoại đã thông qua các văn bản mang tính định hướng dài hạn đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực APEC với 3 văn kiện chính thức, gồm Tuyên bố của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017, văn kiện “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” và văn bản về tiêu chí và hướng dẫn tiếp cận quỹ về phụ nữ và kinh tế trong APEC.

Nội  dung Tuyên bố của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 đã đưa ra những khuyến nghị chính sách quan trọng cho 21 nền kinh tế APEC về ba vấn đề ưu tiên lớn của năm 2017, gồm: Thúc đẩy bình đẳng giới vì tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; và thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực.

Văn kiện “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” là sáng kiến của Việt Nam, được các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đánh giá là công cụ quan trọng để thực hiện các chương trình và chính sách bình đẳng giới tại APEC. Các thành viên cũng cam kết sẽ phối hợp với các ủy ban, nhóm công tác khác của APEC để thúc đẩy “lồng ghép giới” trong hoạch định chính sách và triển khai các dự án, chương trình hợp tác của APEC ở tất cả các cấp.

Văn bản về tiêu chí và hướng dẫn tiếp cận quỹ về phụ nữ và kinh tế trong APEC cho biết quỹ này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 và hứa hẹn mang đến cơ hội và nguồn lực nhiều hơn cho các nền kinh tế thực hiện các dự án, sáng kiến thúc đẩy quyền năng của phụ nữ.

Như vậy, trong 4 ngày với ba sự kiện 3 chính thức và 7 hoạt động khác do các thành viên APEC phối hợp với các bộ, cơ quan của Việt Nam tổ chức, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn 700 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, bao gồm các Bộ trưởng/Trưởng đoàn, lãnh đạo các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong và ngoài khu vực, các chuyên gia, học giả và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Diễn đàn cũng cho thấy kỳ vọng cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam với tư cách chủ nhà Năm APEC 2017.

http://baochinhphu.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video