Quyết tâm tạo đột phá trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

18/07/2016
Chiều 15/7, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

5 năm qua, việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) đã được Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên một cách cụ thể, thiết thực, rõ việc, không hình thức, gắn với việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đồng thời bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đó đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng, hạn chế, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, phát huy dân chủ tại cơ quan, xây dựng phong cách người cán bộ dân vận, thực hành tiết kiệm. Trong từng ban, từng đơn vị, lề lối làm việc, cách thức quản lý, điều hành có nhiều thay đổi tích cực như: quản lý công việc theo kết quả nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin, thực hiện dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định…

Qua thực hiện Chỉ thị, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Các chi bộ đã gắn việc học tập, làm theo Bác với trách nhiệm của từng cá nhân đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá đảng viên trên cơ sở kết quả công việc. Từ đó đã mang lại sự chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua tính kế hoạch trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, ý thức trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của các ban, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai Chỉ thị 03, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng ban, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết 33 (BCH TW Đảng khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tuyên truyền, giáo dục những phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”.

Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy cơ quan TW Hội xác định nhiệm vụ tập trung tham mưu chỉ đạo thành công tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, UV TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu đảng bộ cơ quan và các chi bộ thời gian tới có những biện pháp cụ thể về việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, cơ quan TW Hội. Cần có sự chủ động trong triển khai, chú ý đến yêu cầu rộng hơn về nội dung, cao hơn về yêu cầu và dài hơn về thời gian; theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học đi đôi với đi đôi với làm. Các chi bộ, đảng bộ cần dành thời gian bàn bạc, đề ra những việc làm cụ thể để có cơ sở khi đánh giá thi đua.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Chủ tịch Hội chỉ đạo cần tập trung hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII. Các ban, đơn vị rà soát lại các mô hình, các hoạt động trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra các vấn đề để đề xuất cho nhiệm kỳ tới.

Chú trọng quan tâm đến vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận, đặc biệt là việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trước những sự kiện, tình hình phát sinh, có tác động đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đề nghị các đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc; xây dựng môi trường làm việc, văn hóa công sở năng động, tự tin, mạnh dạn và có những đột phá hơn trong cơ quan để nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống trao đổi thông tin nội bộ để giảm các giao dịch giấy tờ, thực hiện tiết kiệm; kiên quyết xây dựng kỷ luật nội bộ cơ quan, tạo môi trường làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, chuyên nghiệp.

Đồng chí tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội, đảng bộ cơ quan sẽ tạo được sự đột phá mạnh mẽ trong triển khai Chỉ thị 05, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video