Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

07/12/2004
Ngày 30/11, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường tại trụ sở TW Hội. Đây cũng là dịp để các cấp Hội khắc phục những hạn chế và đề ra chiến lược nâng cao Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn từ nay đến năm 2010. Bà Nguyễn Phương Minh -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam- chủ trì Hội nghị.

Trong kế hoạch CTMTQG 999-2004, mục tiêu của Hội LHPN Việt Nam là nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về nước sạch và vệ sinh môi trường, thay đổi hành vi vệ sinh để cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Điểm nổi bật của Hội LHPN Việt Nam là tập trung thực hiện các mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn, nâng cao tỉ lệ các gia đình có công trình vệ sinh và được sử dụng nước sạch, để từ đó xây dựng những điển hình tiên tiến và nhân rộng ra nhiều nơi. Nhờ đó, mô hình các nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm hỗ trợ, giúp nhau xây dựng và sử dụng các công trình nước sạch và vệ sinh đã được thành lập ở hầu hết các tỉnh thành. Hiện cả nước có hơn 5000 nhóm phụ nữ vay vốn làm công trình nước sạch và vệ sinh đang vận hành hiệu quả tại cơ sở.

 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã huy động được hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm trong chị em để giúp nhau xây dựng nhà vệ sinh, khoan đào giếng. Thông qua các mô hình, các buổi truyền thông về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, bình lọc nước, nhà tiêu hợp vệ sinh, bếp đun cải tiến... đã giúp chị em thấy được lợi ích của việc sử dụng nước sạch, sử dụng nhà tiêu vệ sinh, bếp đun cải tiến. Từ đó có ý thức tiết kiệm trong sử dụng nước sạch và giữ gìn nguồn nước, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong gia đình và cộng đồng.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video