Sẽ có thêm 2 đối tượng người Việt kiều được mua nhà

02/06/2009
Theo Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở và điều 121 Luật Đất đai đã được trình ra Quốc hội thảo luận sáng nay (2/6), sẽ có thêm hai đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài nữa được mua nhà trong nước. Đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam nếu được phép về cư trú ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên, thì được sở hữu nhà để bản thân và gia đình sinh sống tại Việt Nam...

Sáng nay (2/6), Dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở và điều 121 Luật Đất đai đã được trình ra Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Việc sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trên tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam; góp phần khuyến khích kiều bào tham gia cống hiến, xây dựng đất nước, tạo điều kiện thuận lợi và giúp bà con kiều bào yên tâm khi trở về quê hương làm ăn, sinh sống.

Theo Dự thảo luật, sẽ có thêm hai đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài nữa được mua nhà trong nước. Đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam nếu được phép về cư trú ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên, thì được sở hữu nhà để bản thân và gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài gốc Việt Nam, được cư trú ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên, nếu thuộc các diện là về nước đầu tư trực tiếp, có công đóng góp cho đất nước, nhà văn hoá, nhà khoa học, người có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam đang có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam, người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống trong nước, thì cũng được sở hữu nhà ở để bản thân và gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Cũng theo Dự án luật thì, những người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam cũng sẽ được hưởng một số quyền nhất định theo luật định, là quyền cho thuê và uỷ quyền quản lý nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trong thời hạn không sử dụng nhà ở. Tuy nhiên, các đối tượng này không có quyền được góp vốn và quyền được bảo lãnh bằng tài sản là nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

Quốc Thắng
(Theo VTV)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video