Sẽ giảng dạy về Công ước Quyền trẻ em cho HS lớp 9, lớp 10

04/09/2009
Đó là một trong những nhiệm vụ giáo dục trung học quan trọng năm học 2009-2010 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, các trường phổ thông đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc vào thực hiện ở lớp 9, lớp 10. Bộ cũng chỉ đạo các Sở GD&ĐT lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS khuyết tật cấp THCS và THPT, khai thác các nguồn lực cho công tác giáo dục HS khuyết tật, hỗ trợ HS và GV trong dạy học hòa nhập và nhiều nhiệm vụ khác... 

Theo Vũ Phượng (Văn hoá Online)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video