Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng biểu dương điển hình trong học tập, làm theo Bác

02/07/2018
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai:

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã tổ chứcsơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cấp Hội sau 02 năm triển khai thực hiện; đánh giá hiệu quả, những mặt đạt được, những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra. Qua đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện, cách thức tổ chức triển khai, duy trì có hiệu quả các mô hình học tập và làm theo Bác; đồng thời nhằm biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết cho thấy, qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã đa dạng hóa các hoạt động “làm theo” Bác; duy trì và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác của cơ quan Hội phụ nữ; tập trung cải tiến lề lối làm việc khoa học, tăng cường sâu sát cơ sở; mỗi cơ sở Hội lựa chọn 01 hành động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

Hàng trăm mô hình mới về học tập và làm theo Bác được thành lập, nhân rộng trong các cấp Hội, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực chung sức xây dựng nông thôn mới, nuôi dạy con ngoan, vươn lên làm kinh tế giỏi, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia công tác nhân đạo xã hội, chung tay vì cộng đồng, . Hội nghị đã nghe 06 tập thể, cá nhân (đại diện cho 23 tập thể, cá nhân có báo cáo tham luận) trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 50 cá nhân điển hình, khen thưởng 20 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018; đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng:

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân diện điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.Các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng 1.440 tập thể và 2.326 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, đại biểu đã được giao lưu với 07 điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu về những kinh nghiệm, việc làm hay, mô hình hiệu quả và cả những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến với hội viên phụ nữ. Dịp này Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 15 điển hình tập thể và 70 điển hình cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng Nai, Thủy Nguyễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video