Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội

07/10/2011
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Thông tin Phụ nữ xin chuyển đến các cấp Hội phụ nữ cùng toàn thể hội viên, phụ nữ cả nước tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên giới thiệu về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

TÀILIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT HỘI VIÊN

KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, một lần nữa, cán bộ, hội viên phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước lại thêm tự hào về những thành tựu và đóng góp to lớn của Hội LHPN Việt Nam cho phong trào phụ nữ và sự phát triển của đất nước.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Thông tin Phụ nữ xin chuyển đến các cấp Hội phụ nữ cùng toàn thể hội viên, phụ nữ cả nước tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên giới thiệu về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Hỏi: Hãy cho biết vài nét chủ yếu về lịch sử truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam?

Đáp: Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 đã ghi: “nam nữ bình quyền”. Đảng đã sớm nhận rõ: phụ nữ là một lực lượng quan trọng của cách mạng, không có phụ nữ thì cách mạng không thể thành công. Từ đó Đảng đề ra nhiệm vụ: giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, phải thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi kéo các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức được thành lập.

Trải qua các thời kỳ vẻ vang của cách mạng, 81 năm qua kể từ ngày thành lập, từ các tổ chức tiền thân đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam luôn giữ vững được vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ. Qua các giai đoạn và các nhiệm kỳ Đại hội, Hội LHPN Việt Nam đã khởi xướng và phát động các phong trào, các cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội nhân văn sâu sắc. Đó là phong trào “Năm tốt” của phụ nữ miền nam, phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ miền bắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai cuộc vận động: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”“Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” (1989.); hai phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước” (2002); phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”(2007); Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương„ cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (2008); Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch(2010)...

Hỏi: Tổ chức Hội LHPN Việt Nam đại diện cho ai? Hoạt động của Hội LHPN Việt Nam vì mục đích gì? Nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012?

Đáp: - Hội LHPN Việt Nam hiện là một tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.Hội LHPN Việt Nam có một hệ thống tổ chức chặt chẽ gồm 4 cấp: Trung ương, Tỉnh/thành; Huyện/Quận; Xã/phường; với tổng số hơn 14 triệu hội viên.

Chức năng quan trọng của Hội là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Tập hợp, đoàn kết, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia xây dựng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện bình đẳng giới.

- Mục đích của Hội là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

Từ những tổ chức tiền thân cho đến Hội LHPN Việt Nam ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tài năng, trí tuệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nhiệm kỳ 2007-2012, Hội LHPN Việt Nam đã đề ra phong trào thi đua yêu nước: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm là:

+ Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Namcó sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

+ Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

+ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

+ Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

+ Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Hỏi: Những thành tựu nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Đáp: Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, Hội LHPN Việt Nam luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của các tầng lớp phụ nữ.

Nhiều hoạt động của các cấp Hội LHPN đạt hiệu quả cao, chăm lo quyền lợi của đông đảo hội viên, phụ nữ và được các cấp, các ngành đánh giá cao, như: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ; Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Mở rộng quan hệ vàhợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình. Đặc biệt, các cấp Hội đã làm tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo,đứng ra tín chấp và nhận ủy thác hơn 48 nghìn tỷ đồng vốn giúp trên 17 triệu lượt phụ nữ vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, nhằm góp phần ổn định an sinh xã hội, Hội đã phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, sau gần 03 năm phát động, Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” đã thu được hơn 134 tỷ đồng, xây mới 7.405 ngôi nhà, hỗ trợ sửa chữa 1.187 ngôi nhà, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hội LHPN Việt Nam rất chú trọng đến nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ, đặc biệt trong tham mưu về luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ. Nổi bật là Luật Bình đẳng giới (2006) và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (2007)...

Đến nay, Hội đã có quan hệ với trên 300 tổ chức quốc tế và khu vực tại 67 nước, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, quan hệ hợp tác giữa nhân dân và phụ nữ Việt Nam với các nước trên thế giới. Với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ có đóng góp không nhỏ vào thành tựu kinh tế đối ngoại của đất nước, góp phần mở rộng thị trường ngoài nước, tăng kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Hỏi: Cán bộ, hội viên phụ nữ cần làm gì để phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ mới?

Đáp: Để phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam trong trong thời kỳ mới, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Luôn giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; Tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu thực hiện tiêu chí người phụ nữ Việt Nam “có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

- Tiếp tục hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...để các phong trào thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội LHPN Việt Nam.

- Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, học tập, lao động và tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Giúp đỡ, tương trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, một lần nữa, cán bộ, hội viên phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước lại thêm tự hào và quyết tâm phấn đấu để đóng góp vào thành tựu của Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới của đất nước./.

Thông tin phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video