Tập huấn kỹ năng thực thi pháp luật bình đẳng giới

05/04/2005
Từ ngày 29/3-1/4/2005, TW Hội LHPN Việt Nam dưới sự hỗ trợ của tổ chức Spangenberg -một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực luật pháp của Hoa Kỳ- đã tổ chức khoá tập huấn Kỹ năng thực thi pháp luật bình đẳng giới cho gần 40 cán bộ Hội phụ nữ làm công tác giải quyết đơn thư, trợ giúp pháp lý và Hội thẩm nhân dân của các tỉnh/thành Hội miền Bắc.

Khoá tập huấn đã diễn ra trong vòng 4 ngày tập trung vào việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ như cách thức và giải pháp thu thấp chứng cứ, kỹ năng phỏng vấn khách hàng/đương sự, các biện pháp để xây dựng các chiến dịch/phong trào nhằm nâng cao quyền của phụ nữ… Bên cạnh đó, 3 giảng viên đến từ Mỹ và Philippines cũng giúp các học viên tìm hiểu về kinh nghiệm đấu tranh vì bình đẳng giới, điểm mạnh của một số luật liên quan đến bình đẳng giới, cơ chế thực thi luật bình đẳng giới ở một số nước trên thế giới. Nhằm giúp quá trình xây dựng luật bình đẳng giới -một trong những vấn đề đang được Hội LHPN Việt Nam tập trung thực hiện- lớp tập huấn cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp về các vấn đề về bình đẳng giới đang diễn ra và các giải pháp giải quyết. Các vấn đề này đã được gửi tới đại diện Tổ biên tập Luật Bình đẳng giới.

Bài & ảnh: Ban Luật pháp - Chính sách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video