Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng chống mại dâm

29/05/2009

Thực hiện kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2009, được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, trong 2 ngày từ ngày 25-26/5/2009, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông phòng chống mại dâm cho 60 đồng chí là cán bộ Tỉnh hội phụ nữ, 8 huyện, thành phố và 40 cơ sở trọng điểm về tệ nạn xã hội.

Với mục tiêu là nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ hội phụ nữ trong công tác phòng chống mại dâm, các học viên tham gia lớp tập huấn được thông tin tình hình tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em nói chung, tại tỉnh Thái Bình nói riêng và các giải pháp phòng chống hiện nay. Các học viên được tìm hiểu, thảo luận, đóng vai thực hành về kỹ năng truyền thông, tổ chức sinh hoạt CLB, thảo luận nhóm, tư vấn, thăm gia đình v.v…Tại lớp tập huấn, học viên còn được cung cấp tài liệu nghiên cứu về các nội dung liên quan trong đó có cuốn " Sổ tay tuyên truyền phòng chống mại dâm".

Học viên sau khi tham gia lớp tập huấn sẽ phát huy kiến thức đã được trang bị để tổ chức các hoạt động phòng chống mại dâm tại cơ sở. Trong tháng 6/2009, Hội LHPN tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức giao lưu CLB phụ nữ tiêu biểu về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.

Xuân Huệ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video