Tập huấn về lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển KT-XH

26/07/2007
Nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Kế hoạch - Đầu tư giai đoạn 2006 –2010,

đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ về bình đẳng giới trong Mục tiêu Thiên niên kỷ, ngày 19/7/2007 tại Hà Nội, Bộ KH & ĐT đã tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ với công tác lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”.

 

Khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Bích Đạt – Thứ trưởng - Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ KH &ĐT và gần 100 đại biểu tham dự là các thành viên trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Cục, Vụ, Viện được phân công phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe một số nội dung chính gồm: Giới thiệu khái quát về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam; Giới thiệu Luật Bình đẳng giới; Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong việc thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

 

Đồng chí Trần Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) đã tham gia báo cáo chuyên đề Giới thiệu về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam. Với chuyên đề này, các đại biểu được rõ thêm quan điểm của Đảng, Nhà nước ta với công tác phụ nữ, yêu cầu nhiệm vụ và kết quả đạt được của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với bộ, ngành, địa phương, đồng thời nắm được tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam với những thành tựu và thách thức trong thời gian qua. Thay mặt UBQG, đồng chí Trần Thị Mai Hương đã trao đổi một số đề xuất với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và việc đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành kế hoạch - đầu tư trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video