Tập trung giải pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và cơ quan dân cử

10/02/2015
Ủy ban Quốc gia (UBQG) vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị thường kỳ tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, tại Hà Nội với sự chủ trì của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, đặc biệt là các giải pháp để tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trong các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Trong năm 2014, UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai các hoạt động, hội thảo góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ; công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai với nhiều hoạt động phong phú…

Năm 2015 có nhiều ý nghĩa trong công tác thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, là năm tổng kết Chương trình quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015, rà soát xây dựng, trình và phê duyệt các văn bản quan trọng về thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016-2020. Do vậy, trong năm 2015, Ủy ban tập trungphối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện luật pháp chính sách liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới; tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ; triển khai công tác kiểm tra các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Nguồn tin: Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video