Thái Bình: Biểu dương 80 phụ nữ điển hình trong phát triển kinh tế

13/10/2021
Hội LHPN tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2021. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành.
Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2021

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế tập thể. Cụ thể: các cấp Hội hiện đang quản lý, khai thác có hiệu quả hơn 2.300 tỷ đồng vốn vay; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động hội viên, phụ nữ xây dựng sản xuất hàng hóa, duy trì và phát triển các làng nghề; giúp 1.342 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Hội, phụ nữ Thái Bình cũng ngày càng mạnh dạn, sáng tạo, năng động trong phát triển kinh tế, khởi sự, khởi nghiệp. Chị em tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, an toàn sinh học, kết hợp với bảo vệ môi trường; nhiều chị là lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quản trị, điều hành, năng động, sáng tạo tìm thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động; thích ứng với sự phát triển kinh tế thị trường, nhiều doanh nhân nữ đã mạnh dạn đón đầu xu thế, đầu tư và kinh doanh thành công các lĩnh vực mà trước đây chủ yếu chỉ có nam giới tham gia, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình biểu dương những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.  Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, chuyển trạng thái từ mục tiêu không có Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, sống chung với dịch bệnh, Phó Bí thư TT đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể phòng, chống dịch; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trong đó chú trọng các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ có nhu cầu, các doanh nghiệp nữ mới khởi nghiệp; kết nối hỗ trợ vốn; vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế tập thể; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm rộng hơn trong cộng đồng. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, gia đình về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; huy động sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành, khơi dậy sức sáng tạo, khích lệ, hình thành phong trào phụ nữ khởi nữ khởi nghiệp, thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Tăng cường biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; phát động các cuộc thi, ý tưởng khởi nghiệp; tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại giữa đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành có liên quan với nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thông qua phát triển kinh tế củng cố tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh toàn diện, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tập hợp, phản ánh ý kiến của phụ nữ và nhân dân…

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 80 phụ nữ điển hình tiên tiến phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2021; tiếp nhận 850 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo từ các nữ chủ doanh nghiệp; phát động ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Lê Thị Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video