Thái Nguyên: Mục tiêu hướng tới của các Đề án 404, 938, 939 của Chính phủ là người dân

20/07/2018
Đây là nội dung được đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Điều hành của tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện các Đề án 404, 938, 939 của Chính phủ được tổ chức sáng ngày 19/7/2018.

Đây là nội dung được đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Điều hành của tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện các Đề án 404, 938, 939 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

Đề án 404 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu công nghiệp (CN), khu chế xuất đến năm 2020 được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện với mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, hỗ trợ hiệu quả việc phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu CN, cụm CN trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để công nhân đang làm việc tại khu CN, cụm CN có con dưới 36 tháng tuổi được gửi tại các nhóm trẻ đảm bảo chất lượng về chăm sóc giáo dục và có sự quản lý của cơ quan chức năng. Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2020 có 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc và được giáo dục đạo đức nghề nghiệp; 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi được gửi tại các nhóm trẻ và được quản lý, đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục; 95% các bà mẹ ở đơn vị, cơ sở khu CN, cụm CN được truyền thông để nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

Về Đề án 938 Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027: Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, kiến thức, hỗ trợ phụ nữ thực hành, rèn luyện kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2017-2023), giai đoạn 2 (2023-2027). Đối tượng của Đề án là phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ và các cơ quan triển khai đề án các cấp, trong đó chú trọng các nhóm phụ nữ là công nhân lao động trong khu, cụm CN, phụ nữ vùng khó khăn, nữ sinh viên, học sinh nữ tuổi vị thành niên… ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên gải quyết.

Đối với Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 thì đối tượng là phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; thành viên thuộc Hội Nữ Doanh nhân và các Câu lạc bộ Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; Trung tâm dạy nghề 20/10 phụ nữ tỉnh. Đề án ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp. Mục tiêu thực hiện Đề án để nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững; góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh ngiệp và chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới…

Ngoài những lưu ý về việc hoàn chỉnh nội dung kế hoạch, kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành yêu cầu thành viên tập trung thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu các Đề án. Cụ thể là từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cho đến công tác khảo sát, tập huấn, lồng ghép, xây dựng thí điểm mô hình, hỗ trợ…, kiểm tra, giám sát việc triển khai hiện các đề án. Trên cơ sở kế hoạch khung cho cả giai đoạn, Ban Thường trực và các đơn vị liên quan cần hoàn thiện nội dung, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án theo từng năm; tham mưu, đề xuất những cách làm, thành lập các mô hình điểm phù hợp với đơn vị mình; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tránh sự chồng chéo trong thực hiện. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh việc triển khai, thực hiện các Đề án phải đi vào thực tế, mô hình cụ thể, phải thể hiện ở kết quả của mỗi đề án. Mục tiêu chung nhất khi triển khai, thực hiện các Đề án 404, 938, 939 của Chính phủ là người dân chứ không bó hẹp ở phạm vi, đối tượng của các Đề án…

thainguyen.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video