Tham vấn ý kiến lồng ghép giới và phòng chống mua bán người vào dự thảo Bộ luật Hình sự và Bộ luật TTHS sửa đổi

18/06/2015
Hôm nay (18-6), tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tổ chức “Hội thảo tham vấn ý kiến về lồng ghép giới và phòng chống mua bán người trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Hội thảo có sự tham gia của của đại diện các cơ quan xây dựng và thực thi pháp luật; một số bộ ngành, trường đại học, Hội LHPN tỉnh; đại diện tổ chức Tầm nhìn quốc tế tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết tham dự và điều hành hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ sự lo ngại đối với thực trạng gia tăng và diễn biến phức tạp của các tội phạm xâm phạm đến phụ nữ và trẻ em như xâm hại tình dục, mua bán, bắt trộm, đánh tráo, phụ nữ… Phó Chủ tịch mong muốn, Hội tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu từ hội thảo để có thêm căn cứ, lý luận, thực tiễn góp ý vào Bộ luật (hình sự), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), theo hướng bình đẳng giới và phòng ngừa, đấu phòng chống các loại tội phạm đối với phụ nữ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ.

Đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập của bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành áp dụng vào thực tiễn trong điều kiện hiện nay. Làm rõ những nội dung sửa đổi của luật dự thảo đảm bảo tăng cường bảo vệ quyền của con người, bao gồm quyền của phụ nữ, trẻ em theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện của đất nước. Xác địn rõ vấn đề giới và đảm bảo bình đẳng giới trong các quy định của dự thảo Luật… Thảo luận những đề xuất sửa đổi trực tiếp các điều luật cụ thể của các dự thảo Bộ Luật, tập trung vào đảm bảo bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trẻ em, các nhóm các tội phạm liên quan đến phụ nữ…

 Ảnh minh họa

Đại biểu thảo luận

Hội thảo chỉ ra rằng, dự thảo luật đã có các quy định cụ thể đảm bảo bình đẳng giới, bảo vệ người phụ nữ với tư cách là công dân có đặc thù riêng về giới, đặc biệt là tư cách “người mẹ”; bảo vệ phụ nữ ngay từ khi còn là trẻ em. Các quy định về bình đẳng giới đã thể hiện được với cả người bị hại và tội phạm. Quá trình thi hành các quy định về bình đẳng giới đã thể hiện rõ tính nghiêm minh trong đấu tranh phòng ngừa và trừng trị thích đáng những hành vi phạm tội. Đồng thời chỉ ra những bất cập, khoảng trống về giới cần được quan tâm xem xét khi sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video