Thanh Hoá: Câu lạc bộ nữ doanh nhân hoạt động có hiệu quả

22/03/2005
Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Thanh Hoá được thành lập ngày 28/8/2003 với 33 hội viên là những nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố.

Sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay, CLB có 45 hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động như: trao đổi góp ý cho nhau những biện pháp quản lí doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phầm… Các doanh nghiệp trong CLB đều có doanh thu cao hơn năm 2003 bình quân tăng 15%, có doanh nghiệp tăng 40-50% như Công ty Tiến Thịnh… Đặc biệt, một số doanh nghiệp nộp ngân sách tăng 40%.

 

Năm 2003, TP Thanh Hoá có 2 nữ doanh nhân được Tổng cục Thuế tặng Bằng khen và 13 chị được nhận Bằng khen của UBND thành phố. Các doanh nghiệp trong CLB đã tạo việc làm ổn định cho trên 1000 lao động với mức thu nhập bình quân 700.000đ/người/tháng, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều nữ doanh nhân còn tích cực tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể, có 2 chị được bầu vào HĐND thành phố, 2 chị được bầu vào HĐND phường (nhiệm kỳ 2004-2009). Nhiều chị đã tham gia học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán và quản lí doanh nghiệp do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

 

Ngoài ra, các chị còn tích cực thamgia những hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa… với số tiền đóng góp gần 20 triệu đồng.

Hồng Nhung - Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video