Thông báo Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2011

11/09/2011
TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng thông báo lựa chọn các sản phẩm/giải pháp sáng tạo (gọi chung là sản phẩm) của phụ nữ để tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2011:

1. Lĩnh vực lựa chọn sản phẩm:

-Kinh tế: Các sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ, tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ ...

-Xã hội: Các sản phẩm có giá trị trong góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

-Giáo dục và đào tạo: Các sản phẩm nâng cao chất lượng dạy và học trong hệ thống giáo dục; góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho người học nói chung và cho phụ nữ và trẻ em gái nói riêng; góp phần thay đổi nhận thức về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

-Khoa học và công nghệ:Các sản phẩm, các công trình nghiên cứu khoa học (gồm khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn) và công nghệ có giá trị khoa học, phục vụ sản xuất, đời sống (đặc biệt các sản phẩm góp phần giảm nhẹ gắng nặng cho phụ nữ, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ).

-Văn học, nghệ thuật:Các tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, trên các lĩnh vực.

2. Các tiêu chí lựa chọn:

  1. Sản phẩm của phụ nữ:

-Sản phẩm do cá nhân phụ nữ sáng tạo; hoặc do một tập thể sáng tạo, trong đó 50% trở lên là phụ nữ hoặc người chủ trì/phó chủ trì là phụ nữ.

  1. Sản phẩm là kết quả của hoạt động sáng tạo:

-Là kết quả của ý tưởng mới, cách làm mới. Ngoài ra:

+ Đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học (tự nhiên và xã hội):có những phát hiện mới, phương pháp tiếp cận mới, cách đặt vấn đề mới.

+ Đối với sản phẩm công nghệ: là sản phẩm mới sử dụng công nghệ trong nước hoặc áp dụng một cách sáng tạo công nghệ mới của nước ngoài ở Việt nam, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

+ Đối với các sản phẩm văn học, nghệ thuật: có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; không lặp lại; được dư luận và công chúng đón nhận, có ảnh hưởng rộng rãi trong công chúng.

  1. Sản phẩm mang lại hiệu quả:

-Sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường và có thể chứng minh được những lợi ích này.

d. Khả năng ứng dụng:

-Sản phẩm có khả năng ứng dụng rộng rãi trong cả nước hoặc trong nhiều lĩnh vực. Khuyến khích các sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng như sau:

+ Đối với sản phẩm khoa học công nghệ: dễ chế tạo, dễ sử dụng; sử dụng nguyên vật liệu dễ kiếm, thay thế nhập ngoại, chế biến phế thải, sử dụng sản phẩm tái chế...

+ Đối với sản phẩm khoa học xã hội nhân văn: được ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống xã hội và tác động chính sách.

+ Đối với sản phẩm văn học, nghệ thuật: có ảnh hưởng, tác dụng tích cực sâu rộng trong công chúng.

+ Đối với các sản phẩm sáng tạo về mô hình, giải pháp thúc đẩy phong trào phụ nữ: Có thể nhân rộng trong toàn hệ thống Hội LHPN; hoặc vùng, khu vực.

Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đã đạt các giải thưởng trong các cuộc thi 5 năm qua; các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ nông dân, công nhân lao động, phụ nữ dân tộc thiểu số; sản phẩm áp dụng hiệu quả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; sản phẩm đống góp tích cực cho việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Các sản phẩm tiêu biểu, đáp ứng tiêu chí của Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu tới Hội đồng bình chọn Giải thưởng phụ nữ Việt Nam xem xét, trao giải. Tác giả/nhóm tác giả của các sản phẩm tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo được Ban tổ chức lựa chọn để trưng bày, giới thiệu sẽ được tặng Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam.

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Bộ, Ngành, Đoàn thể và Tập đoàn; các Hiệp hội; các Hội LHPN tỉnh/thành phố/đơn vị trực thuộc và Ban Nữ công Tổng Liên đoàn LĐVN:

1.Thông báo rộng rãi về Ngày Phụ nữ sáng tạo tới các đơn vị, cá nhân trong tổ chức và tại địa phương.

2.Lựa chọn và đề cử tối đa 02 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2011 và gửi về Ban Tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2011.

Lưu ý: 2 sản phẩm lựa chọn gồm sản phẩm cá nhân và tập thể; sản phẩm không cùng lĩnh vực.

3.Hướng dẫn các cá nhân, tập thể làm Đơn đăng ký tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo (theo mẫu kèm theo và trên trang web của Hội LHPNVN:www.hoilhpn.org.vnBáo Phụ nữ Việt Nam); xác nhận vào đơn đối với các sản phẩm được đề cử.

4.Gửi Đơn đăng ký, sản phẩm mẫu hoặc ảnh, tư liệu về sản phẩm (nếu sản phẩm không thể gửi qua bưu điện) về Ban Tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2011 trước ngày 1 tháng 10 năm 2011 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – 36 Lý Thường Kiệt – quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(Ghi rõ: Sản phẩm tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2011).

Lưu ý: sản phẩm gửi sau ngày 1 tháng 10 sẽ không đủ điều kiện tham gia.

Mọi thông tin xin liên hệ:Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo

TW Hội LHPN Việt Nam – 39 Hàng chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Email: ngayphunusangtao@gmail.com – ĐT: 04.39723011 – 9713856 – 66733079 – Fax: 04.39713143.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video