Thông báo tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ Xây dựng phim tư liệu tổng kết Dự án

15/07/2021
Trong khuôn khổ dự án "Vì một thế giới đảm bảo Trẻ em và bình đẳng cho Trẻ em gái", Ban Quản lý dự án "Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái", TW Hội LHPN Việt Nam cần tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ Xây dựng phim tư liệu tổng kết Dự án.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ báo giá theo địa chỉ: Ban Quản lý dự án "Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái", Ban Gia đình xã hội, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ không quá 17h00 ngày 23 tháng 07 năm 2021 (Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, chỉ nhận hồ sơ được đóng dấu nhận trước 17h00 ngày 23 tháng 7 năm 2021).

Thông tin cụ thể xem trong TOR:

- Thông báo mở gói mua sắm

- Mô tả công việc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video