Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn về chính sách liên quan đến doanh nghiệp

13/05/2020
Ban QLDA “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” (được phối hợp thực hiện bởi Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) đang tìm kiếm 01 nhóm, gồm 2 chuyên gia tư vấn (1 trưởng nhóm và 1 chuyên gia tư vấn về giới đồng thời là trợ lý nghiên cứu) về chính sách liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân do phụ nữ làm chủ

Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 17h ngày 10/6/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video