Thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường Trung cấp Lê Thị Riêng

20/08/2020
 

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý trường Trung cấp Lê Thị Riêng gồm:

- Hiệu trưởng: 01 người.

- Phó Hiệu trưởng: 02 người

Địa chỉ trường: đường số 9, phường Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Toàn văn thông báo tuyển dụng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video