Thông báo tuyển nhóm tư vấn xây dựng tài liêu hướng dẫn cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ trong thời kỳ thai nhi

01/09/2020
Ban Quản lý dự án "Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái", Hội LHPN Việt Nam cần tuyền 01 nhóm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ trong thời kỳ thai nhi - thuộc Chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan Việt Nam.

Các ứng viên quan tâm gửi đề xuất và sơ yếu lý lịch theo địa chỉ: oanhminh77@gmail.com / msoanh.vwu@gmail.com; hoặc Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là trước 17h00 ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Thông tin cụ thể xem trong TOR tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video