Thư chúc mừng Đại hội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

04/10/2007
Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi hoa và thư chúc mừng Đại hội. Trang Web Hội LHPNVN xin trân trọng đăng Thư của Đại tướng:

 Thân ái gửi: Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X!

 

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh thành công của Đại hội.


Phụ nữ Việt Nam đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới vừa qua.

 

Tôi mong rằng, dưới ánh sáng của Đại hội; sắp tới Hội Liên hiệp phụ nữ và toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam ta phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thực hiện khẩu hiệu “đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển” lập nên những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới , xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Chào thân ái!


Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2007.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video