Thừa Thiên Huế: 100% cấp huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

05/08/2021
Tính đến ngày 30/7/2021, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị, thành phố, 03 đơn vị Hội phụ nữ lực lượng vũ trang hoàn thành đại hội cấp huyện, 157/157 cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) nhiệm kỳ 2021-2026, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVI.
Đại hội đại biểu Hội LHPN phụ nữ huyện A Lưới

Khởi động thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2016 vào ngày 21/01/2021 tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Tiếp đó, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm cao của đội ngũ Ban Chấp hành các cấp, 100% Hội PN cơ sở, huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang đã hoàn thành tốt Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các khâu để chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tháng 9/2021, phù hợp với thực tiễn và tình hình phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

https://hoiphunu.thuathienhue.gov.vn/TTH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video