Thực hiện khen tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

10/01/2005
 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003, năm 2005 là năm đầu tiên Hội LHPN Việt Nam thực hiện khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” thay thế hình thức khen tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” đã được thực hiện trong hơn 20 năm qua.

Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”  là danh hiệu cao quý mà Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho các cá nhân và tổ chức có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam hàng năm, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

Ban Tổ chức Cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video