Tích cực đào tạo nghề cho lao động

25/02/2010
Sau hơn 5 năm hoạt động, đến nay Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đào tạo nghề cho 1.694 lao động giúp nhiều phụ nữ có việc làm, cải tiến phương thức sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Những ngành nghề chủ yếu mà hiện tại Trung tâm tập trung đào tạo là: chăn nuôi thú y, may công nghiệp, móc sợi. Ngoài ra, Trung tâm còn dạy các nghề làm đẹp, khâu nón, mây tre đan, nấu ăn, cắm tỉa hoa.

Do làm tốt công tác nắm nhu cầu tuyển lao động có nghề của các công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời chú trọng công tác giới thiệu việc làm sau đào tạo nên hầu hết học viên sau khi tốt nghiệp đều nhanh chóng tìm được việc làm. Đặc biệt, việc đào tạo nghề chăn nuôi thú y cho hội viên, phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và nhân dân mang lại hiệu quả rất thiết thực. 100% số học viên sau khi tốt nghiệp đều áp dụng được các kiến thức đã học vào chăn nuôi tại gia đình, trong số đó nhiều người được chọn làm thú y thôn, bản; hoặc tổ chức mô hình chăn nuôi tập trung đạt hiệu quả.

Năm 2009 là năm hoạt động dạy nghề của Trung tâm đạt được nhiều kết quả nổi bật so với các năm trước. Đã có 764 người được đào tạo nghề, cao nhất so với các năm. Việc đào tạo nghề theo chỉ tiêu giao được Trung tâm tổ chức thực hiện tốt với chất lượng tương đối cao. Cụ thể như đã tổ chức 2 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 62 người, 2 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y cho 63 người, kết quả 100% số người tham gia thi tốt nghiệp đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt bình quân 70%. ..v...v...

Cùng với việc triển khai tổ chức tốt hoạt động dạy nghề theo chỉ tiêu được giao, Trung tâm đã tích cực tham mưu chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh tổ chức hoạt động dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ. Chỉ tính riêng năm 2009, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho 12.087 lao động; tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho 3.989 người; tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý vốn vay, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, chuẩn bị thành lập hợp tác xã… cho 156.288 người.

Với phương châm: lấy chất lượng đào tạo để xây dựng và khẳng định uy tín, vì vậy tất cả các khâu để chuẩn bị tổ chức hoạt động dạy nghề đều được Trung tâm quan tâm, tổ chức thực hiện tốt. Hàng năm, Trung tâm đều chủ động đề nghị với các ngành chức năng giao chỉ tiêu dạy nghề; tổ chức rà soát nắm nhu cầu từ 2 phía, người sử dụng lao động và người lao động làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; lựa chọn và ký kết hợp đồng với đội ngũ giáo viên nghề có uy tín; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Hội phụ nữ tại cơ sở nơi mở lớp dạy nghề; thực hiện công tác kiểm tra giám sát thường xuyên; tổ chức thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ nghề theo đúng quy định.

Năm 2010, Trung tâm phấn đấu tổ chức tốt hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm nhằm góp phần thực hiện tốt 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” đồng thời thiết thực giúp phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tuyết Trinh (Hội LHPN tỉnh Bắc Giang)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video