Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các nữ ứng cử viên

11/05/2021
Tiếp tục đồng hành cùng các nữ ứng cử viên, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng, Ninh Thuận, Quảng Trị vừa tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sóc Trăng: Các nữ ứng cử viên tham gia tập huấn

Lớp tập huấn của tỉnh Ninh Thuận

Thông qua các lớp tập huấn, học viên được tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức, hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; chức năng nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và HĐND; quy trình bầu cử; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; xây dựng chương trình hành động và kỹ năng "nói trước công chúng", cách thức tiến hành phiên diễn tập tiếp xúc cử tri, vận động bầu cửQua đó giúp các nữ ứng cử viên xác định, xây dựng và trình bày được chương trình hành động, xác định được nội dung yêu cầu khi tiếp xúc với cơ quan truyền thông; đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các nữ ứng viên chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử.

Lớp tập huấn tại Quảng Trị

Các lớp tập huấn là hoạt động thiết thực của Hội LHPN các tỉnh nhằm đồng hành cùng các nữ ứng cử viên về đích thành công trong kỳ bầu cử đang đến rất gần góp phần thực hiện thành công chung của cuộc bầu cử cũng như bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trúng cử theo quy định.

Nguyễn Thị Diện, Lê Huỳnh, Bình An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video