Tin hoạt đông Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

22/08/2019
- Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
- Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN và Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế; nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với hội viên, phụ nữ; giải pháp khắc phục; kiến nghị, đề xuất.

Trong giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã tổ chức giám sát 09 văn bản, chính sách pháp luật, trong đó đáng chú ý là giám sát việc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo là người dân tộc, tôn giáo; một số văn bản quy phạm pháp luật, nghị định; thực thi pháp luật về An toàn thực phẩm; thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các cấp Hội cũng đã thực hiện phản biện xã hội đối với 345 văn bản, góp ý 1.797 văn bản dự thảo, đóng góp 3.187 ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền, 1.831 ý kiến đóng góp đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức được 01 cuộc đối thoại cấp tỉnh, 24 cuộc đối thoại cấp huyện, 137 cuộc đối thoại cấp xã với 1.737 ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Hội LHPN các cấp như: Nhận thức của một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Hội chưa đầy đủ; kiến thức, kỹ năng, trình độ của nhiều cán bộ Hội còn thiếu; việc chọn nội dung giám sát và theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát còn khó khăn; việc gửi văn bản dự thảo, thông tin có liên quan của cơ quan yêu cầu phản biện chưa kịp thời; một số cán bộ, hội viên còn e dè, nể nang hoặc thiếu tự tin tại cuộc đối thoại, tiếp xúc cử tri…

Trong thời gian tới, các cấp Hội tập trung tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là đối với cán bộ cấp cơ sở; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện các Quyết định 217-218-QĐ-TW của Bộ Chính trị; vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình để Hội kịp thời nắm bắt, phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN và Liên đoàn Lao động tỉnh

Hội LHPN và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2022.

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2019


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, vướng mắc sau 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN và Liên đoàn lao động các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động như: Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ và các chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp; phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ CNVCLĐ với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ và nữ CNVCLĐ; Chăm lo, tặng trên 3.700 suất quà trị giá trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 45 nhà ở cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,345 tỷ đồng; hỗ trợ 98 nữ CNVCLĐ vay 1,7 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làmQuỹ “Tiết kiệm vì nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” để ổn định và phát triển kinh tế gia đình;tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống ma túy cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập 09 câu lạc bộ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ với 270 thành viên; tổ chức khám sức khỏe sinh sản định kỳ cho lao động nữ;

Tuy nhiên, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra giám sát, tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ còn hạn chế; kinh phí dành cho hoạt động nữ công ở một số đơn vị còn hạn chế khó khăn;…

Trong thời gian tới, hai ngành sẽ tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, trong đó có các nội dung như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, lao động nữ tham gia các hoạt động, phong trào của Hội, của công đoàn; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn,…Tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐkhu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tại cơ sở và thông tin 2 chiều về những nội dung hoạt động có liên quan đến nữ CNVCLĐ; trao đổi về những vấn đề mới phát sinh chưa được đề cập trong Chương trình phối hợp để cùng xem xét, thống nhất phối hợp thực hiện.

Tại Hội nghị, có 08 tập thể và 09 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2019.

CSLP, TCCB Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video