Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

20/05/2022
- Trang bị kiến thức, kỹ năng hướng dẫn trẻ sử dụng internet an toàn
- Tập huấn chuyển đổi số và thương mại điện tử
- Hội thảo kỹ năng mềm về chăm sóc, xây dựng kinh tế gia đình
Tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho chị em phụ nữ

Trang bị kiến thức, kỹ năng hướng dẫn trẻ sử dụng internet an toàn

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức 11 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng “Hướng dẫn trẻ sử dụng internet an toàn” cho 825 hội viên phụ nữ, phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Qua đó đã trang bị một số kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm giúp phụ huynh, những người chăm sóc trẻ và các em hiểu rõ những lợi ích, hiệu quả cũng như những ảnh hưởng tiêu cực, hạn chế của internet, từ đó phụ huynh có thể hướng dẫn các em cách sử dụng internet an toàn và hiệu quả, có kỹ năng để phòng vệ, tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mất an toàn trên internet. Đây là hoạt động triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938). 

Tập huấn chuyển đổi số và thương mại điện tử

Hoạt động do Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức cho trên 200 phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, nữ chủ doanh nghiệp, nữ chủ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ

Tại chương trình tập huấn, giảng viên đã chia sẻ thông tin về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số, các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thương mại điện tử; kỹ năng xây dựng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, phương pháp tìm kiếm ý tưởng, các điều kiện cần để khởi nghiệp thành công, một số gợi ý viết ý tưởng khởi nghiệp …

Chương trình tập huấn góp phần giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào công việc sản xuất, kinh doanh, xây dựng và mở rộng thị trường để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cũng dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho 200 cán bộ Hội các cấp, các ngành liên quan.

Hội thảo kỹ năng mềm về chăm sóc, xây dựng kinh tế gia đình

Hội thảo do LHPN tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức, thu hút 180 đại biểu tham dự. Tại hội thảo, chuyên gia tâm lý đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao năng lực bản thân; kỹ năng phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập cho bản thân, gia đình; quản lý, tổ chức cuộc sống gia đình và cộng đồng… Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ” giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đào Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video