Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương tuyển dụng nhân sự

12/07/2021
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật) và 06 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) cho các chi nhánh.

Chi tiết thông tin tuyển dụng tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video