Triển khai mô hình điểm tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật

30/07/2009
Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa triển khai mô hình điểm tuyên truyền kiến thức về pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn và chính sách giải phóng mặt bằng cho 300 phụ nữ thuộc hộ có đất thu hồi tại xã Đồng Lý – huyện Lý Nhân.

Từ ngày 17/7 - 26/7/2009 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức khảo sát thực trạng mức sống, thu nhập, việc làm và tình hình thực hiện dân chủ, chấp hành chính sách trong giải phóng mặt bằng đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đềcho 300 hộ phụ nữ có đất thu hồi trên địa bàn xã.

Thông qua kết quả khảo sát của 300 hộ hội viên, phần lớn chị em đều có ý kiến đề xuất với các cấp có thấm quyền nghiên cứu, ban hành và vận dụng thực hiện chính sáchgiải phóng mặt bằng phù hợp với từng địa phương, đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động sau khi bị thu hẹp đất canh tác, giải quyết đồng bộ các chính sách có liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Kết quả khảo sát cũng giúp cho Hội LHPN nắm bắt được những hạn chế về nhận thức của chị em về pháp luật, nhất là việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, việc thực hiện quyền thực thi dân chủ của phụ nữ tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương… Trên cơ sở đó, Hội tiếp tục trang bị những kiến thức, kỹ năng giúp chị em nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở và chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng tại địa phương vào những năm tới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đai hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra.

Hà Thị Minh Tâm - Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video