Trường mầm non nhận trẻ từ ba tháng tuổi

20/04/2008
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non, áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non.

Điều lệ trường mầm non bao gồm bảy chương, 48 điều quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên và nhân viên; Trẻ em; Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.

Theo Điều lệ này, trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Các nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có trách nhiệm nhận trẻ em trong độ tuổi từ ba tháng đến sáu tuổi.

Số trẻ tối đa trong một lớp được quy định như sau: nhóm trẻ từ ba đến 12 tháng tuổi được nhận tối đa 15 trẻ; nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ; nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ. Lớp mẫu giáo từ ba đến bốn tuổi: 25 trẻ; Lớp mẫu giáo từ bốn đến năm tuổi: 30 trẻ; Lớp mẫu giáo từ năm đến sáu tuổi: 35 trẻ. Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.

Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có một trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của lớp được giảm năm trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá hai trẻ cùng một loại tật. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

Điều lệ cũng quy định rất rõ trường mầm non chỉ được mở khi có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo (gọi là điểm trường) ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường. Phụ trách điểm trường sẽ do một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp. Mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá bảy điểm trường.

Đặc biệt, để giảm tải cho sức ép của các trường mầm non công lập trong tình trạng thiếu trường trầm trọng như hiện nay vì tâm lý muốn học trường công của các bậc phụ huynh, Điều lệ trường mầm non đã quy định: Không ghi loại hình nhà trường, nhà trẻ công lập, dân lập hay tư thục.

Các nhà trường, nhà trẻ phải bảo đảm định kỳ kiểm tra sức khỏe trẻ em hai lần trong một năm học. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần.

Cũng theo Điều lệ này, giáo viên mầm non phải đạt trình độ chuẩn là tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Nhân viên y tế học đường, kế toán trong trường đạt chuẩn trình độ trung cấp theo chuyên môn được giao. Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

Theo Ngọc Anh - Nhân dân

CÁC ĐỀ ÁN

Video