Tư liệu về Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”

01/03/2010
Lưu tại kho lưu trữ, Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam

1. Chỉ thị số 03/CT ngày 22/3/1965 của Ban Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam về phong trào "Ba đảm đang".

2. Ý nghĩa cách mạng của phong trào "Ba đảm đang" (Bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Thập -Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hội nghị Cán bộ Phụ nữ toàn quốc miền Bắc – Tháng 3/1965).

3. Phong trào "Ba đảm nhiệm" là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng Bài nói chuyện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Cán bộ Phụ nữ toàn miền Bắc - Tháng 3/1965).

4. Nhiệt liệt hoan nghênh phụ nữ Việt Nam "Đảm việc nước, đảm việc nhà" (Phát biểu của Thiếu tướng Lê Quang Hoà tại Hội nghị Cán bộ Phụ nữ toàn quốc miền Bắc - tháng 3/1965).

5. Phong trào "Ba đảm nhiệm" là một dịp tốt để nữ công nhân viên chức phát huy khả năng dồi dào và trí sáng tạo phong phú (Phát biểu của ông Nguyễn Công Hoà -Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam tại Hội nghị Cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc tháng 3/1965).

6. Thanh niên “Ba sẵn sàng” nhiệt liệt hoan nghênh phong trào “Ba đảm nhiệm” (Phát biểu của ông Vũ Quang -Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tại Hội nghị Cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc tháng 3/1965)

7. Chỉ thị của Ban Bí thư số 99-CT/TW, ngày 8 tháng 6 năm 1965 Về phương hướng, nhiệm vụ của công tác vận động phụ nữ trước tình hình mới.

8. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày 20 tháng 7 năm 1965

9. Báo cáo tóm tắt thực hiện phong trào 3 đảm đang của TW Hội LHPNVN

10. Từ “chữ thập đỏ” đến “ba đảm đang”

11. Chỉ thị ngày 19/02/1966 của Ban Thường trực TW Hội LHPNVN Về việc tổ chức Đại hội 3 đảm đang và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào “ba đảm đang”.

12. Hướng dẫn về nội dung "Ba đảm đang".

13. Dân tộc Việt Nam ta là dân tộc anh hùng, thanh niên Việt Nam là thanh niên anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng.

14. Phong trào phụ nữ “ Ba đảm đang”- một mốc son trong lịch sử phụ nữ Việt Nam.

19. Người phụ nữ trong phong trào "Ba đảm đang" ở Hải Dương và Hưng Yên

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video